Contractul de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, semnat cu Romprest, a fost modificat de Consiliul Local

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis completarea art. 5.1 la contractul de delegare a unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 23205/26.06.2015, cu un nou alineat, urmând a avea următorul conținut: „În schimbul delegării gestiunii serviciului, operatorul se obligă să plătească delegatarului: o redevenţă în cuantum de 7% din cifra de afaceri rezultată ca urmare a prestării serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea, la care se adaugă TVA, dar nu mai puţin de 80.000 lei/an, fără TVA (cifra de afaceri este definită ca fiind contravaloarea serviciilor facturate ca urmare a prestării serviciilor conform prezentului contract de delegare); pe perioada instituirii stării de urgenţă sau alertă pe teritoriul României, operatorul va plăti o redevenţă în cuantum de 7% din veniturile facturate şi încasate, rezultate ca urmare a prestării serviciilor conform prezentului contract de delegare, dar nu mai puţin de 6667 lei/lună fără TVA”. În luna aprilie, firma Romprest a cerut Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea să aibă în vedere hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, instituirea stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 şi măsurile impuse de Ordonanţele militare, modificarea art.5.1. al Contractului de delegare nr.23205/26.06.2015. Operatorul îşi motivează cererea prin faptul că au fost suspendate peste 25% din contractele cu agenţii economici, au fost diminuate cu 21,1% veniturile lunii martie 2020 faţă de media veniturilor din lunile ianuarie şi februarie 2020, există numeroase solicitări de eşalonare la plată a debitelor înregistrate de unii clienţi precum şi solicitări venite din partea unui număr mare de cetăţeni de amânare pe termen nedefinit a plăţii serviciilor de salubritate. Cererea a fost întemeiată pe art.56 alin.3 al caietului de sarcini, conform căruia Operatorul are dreptul de a iniţia modificarea şi/sau completarea contractului încheiat, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, respectiv art.55 alin.2 din caietul de sarcini, în baza căruia delegatarul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de delegare din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.

• Cosmin IONESCU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *