Pierderi de 18,8 milioane de euro înregistrate de CET Govora anul trecut, la venituri de 89 milioane de euro

Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, societatea a realizat anul trecut venituri de 427,88 milioane de lei (89 milioane de euro), cheltuieli totale de 518,3 milioane de lei și pierderi de 90,45 milioane de lei (18,8 milioane de euro). În luna decembrie 2019, veniturile CET Govora din activitatea de bază s-au redus cu 18,39 milioane de lei, de la 44,15 milioane de lei în decembrie 2018, la 25,76 milioane de lei în decembrie 2019, în condițiile în care începând cu data de 18.09.2019 s-a oprit livrarea de abur industrial către SC Ciech Soda România SA. Analizând producția efectiv realizată în perioada lunii decembrie, rezultă o reducere a producției livrate la energia termică sub formă de abur industrial, cu 118.975 Gcal, față de luna decembrie 2018. Ponderea energiei termice sub formă de abur industrial în totalul veniturilor din activitatea de bază a CET Govora în luna decembrie 2019 a scăzut la 28,7%, comparativ cu ponderea înregistrată în decembrie 2018, respectiv 38,5%. Creșterea veniturilor din livrarea aburului industrial către Chimcomplex, cu 2,1 milioane de lei, în condițiile reducerii producției livrate cu 10.060 Gcal, este determinată de majorarea prețului de facturare pentru aburul industrial livrat catre Chimcomplex începând cu data de 18 septembrie 2019 la 177,5 lei/Gcal, preț care nu conține cheltuielile legate de certificatele CO2 ale CET Govora privind emisiile directe aferente cantității de abur vândute, acestea fiind facturate și achitate lunar de către Chimcomplex. Veniturile CET Govora din energia electrică realizate în luna decembrie 2019 sunt mai mici decât veniturile realizate în aceeași perioada a anului 2018 cu 7,43 milioane de lei, în condițiile reducerii producției livrate, cu 16.871 Mwh, în timp ce ponderea energiei electrice purtătoare de bonus în total cantitate livrată de energie electrică a crescut (17.203 MWh energie electrică pentru bonus din totalul de 25.040 MWh energie electrică livrată). În luna decembrie 2019, veniturile din energia termică ale CET Govora sub formă de apă fierbinte, în sumă de 7,04 milioane de lei, sunt mai mici cu 1,6 milioane de lei decât veniturile înregistrate în luna decembrie 2018, în condițiile reducerii producției livrate, cu 7.116 Gcal. Veniturile totale realizate de CET Govora în luna decembrie 2019 în sumă de 35,65 milioane de lei, sunt mai mici decât realizările lunii decembrie 2018. În luna decembrie 2019, CET Govora a consemnat pierderi de peste 4,8 milioane de lei (1 milion de euro). Cheltuielile totale înregistrate în luna decembrie 2019, în sumă de 40,64 milioane de lei, sunt mai mici cu 53,26 milioane de lei decât cheltuielile efectuate în luna decembrie 2018 (93,9 milioane de lei). Reducerea cheltuielilor de exploatare ale CET Govora a fost determinată în principal de reducerea cheltuielilor cu emisiile de CO2, în luna decembrie 2019 înregistrându-se cheltuielile aferente consumului de combustibil din lună, iar în luna decembrie 2018 sunt înregistrate atât cheltuielile aferente consumului lunar, cât și actualizarea valorii certificatelor aferente întregului an 2018, fapt datorat creșterii prețului pe piața europeană a certificatelor cu emisiile de CO2. Pentru emisiile de gaze cu efect de seră, CET Govora este obligată să achiziționeze certificate, fiind producător de energie prin arderea de combustibili fosili (cărbune, păcură, gaze). Cheltuielile cu emisiile de CO2 înregistrate în luna decembrie 2019 au fost în sumă de 8,57 milioane de lei pentru o cantitate de 72.723 certificate, din care s-au recuperat 13.951 certificate în valoare de 1,64 milioane de lei prin transferul certificatelor de CO2 către clienți (Chimcomplex Borzești – Sucursala Râmnicu Vâlcea). În luna decembrie 2019, cheltuielile CET Govora cu combustibilii s-au redus cu 3,51 milioane de lei. Cheltuielile cu materialele consumabile înregistrate de CET Govora în luna decembrie 2019 au scăzut cu 340.000 lei față de cheltuielile efectuate în luna decembrie 2018. Cheltuielile cu utilitățile tehnologice (energie, apă tehnologică și netehnologică) înregistrate în luna decembrie 2019 în sumă de 3,66 milioane de lei, sunt mult mai mici decât consumurile din perioada similară a anului anterior, în condițiile reducerii producției de cărbune la Exploatarea Minieră Berbești Alunu și, implicit, și reducerea consumului de energie electrică. Cheltuielile cu reparațiile înregistrate de CET Govora în luna decembrie 2019, în sumă de 1,34 milioane de lei, sunt mai mici cu 1,74 milioane de lei față de cele efectuate în luna decembrie 2018. Cheltuielile cu personalul înregistrează o reducere în luna decembrie 2019 comparativ cu luna decembrie 2018 cu 360.000 lei, ca urmare a măsurilor de reducere a costurilor respectiv șomaj tehnic pentru tot personalul în perioada august-decembrie 2019.

• Cosmin IONESCU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *