🆘Social🆘 # Băile Govora# pentru un oraş european


Cu susținerea cetățenilor orașului suntem hotărâți să îndeplinim obiectivul comun:
Băile Govora să devină staţiune europeană, ce oferă facilităţi de tratament într-un mediu sănătos şi relaxare într-un cadru natural înfrumusețat de patrimoniul cultural unic!

RAMONA CHIRITA  CANDIDAT PROROMANIA GOVORA


Prin:
Protejarea celor vulnerabili
Situația actuală o vedem cu toții privind în jur, iar primul lucru pe care l-am făcut înainte de a identifica soluții a fost să întrebăm locuitorii orașului:
Cum au beneficiat de protecție socială?
Cei vulnerabili trebuie să fie ajutaţi mereu, este o obligaţie a administraţiei şi un drept legal al individului.🇪🇺🇹🇩
Şi pentru domeniul social au existat în perioada 2014-2020 fonduri europene nerambursabile.
În Băile Govora este nevoie de măsuri menite să ajute în mod real și cu efecte benefice categoriile de persoane vulnerabile din localitate, diferențiate în funcție de categoria de vârstă și gravitatea problemelor pe care le au:
📍 Copii din comunități sărace, defavorizate, uneori și cu o stare de sănătate precară
📍 Copii din familii monoparentale sau ai căror părinți i-au abandonat sau sunt plecați la muncă în alte zone
📍 Bolnavii, unii cu handicap locomotor ce nu le permite accesul în instituții din cauza facilităților speciale ce ar trebui create
📍 Persoane abuzate, confruntate cu violența în mediul în care trăiesc
📍 Persoane vârstnice, rămase singure și neputincioase, fără sprijin din partea familiilor
În afară de programe special gândite pentru accesul la centrul de permanență, ne propunem să aplicăm și să informăm pe cei în drept să beneficieze de prevederile legislative în vigoare, de modificările și completările ulterioare.
Într-o strânsă colaborare cu Consiliul Județean, vom facilita accesul acestor persoane la serviciile publice oferite de instituțiile cu rol în protejarea persoanelor vulnerabile.
📌Garanția pentru copii în situații de risc și vulnerabilitate va fi asigurată prin măsuri la nivel local și programe guvernamentale:
✍️ Realizarea registrului copiilor în situație de risc, la nivelul comunității, și intervenție timpurie pentru prevenirea separării de familie și a abandonului școlar.
✅ Înființarea și, după caz, extinderea serviciilor integrate (social, educație, sănătate) pentru familiile cu copii în situație de risc, cu resurse financiare dedicate pentru intervenții de urgență și deblocarea accesului la oportunități de muncă și învățare.
✅ Extinderea programului-pilot lansat în 2016, masă caldă în școli, care să asigure gratuit masa tuturor copiilor din registrul copiilor în situații de risc și a căror familii au venituri scăzute și cu prețuri subvenționate cu alocație de hrană pentru toți copiii.
Surse de finanţare
🇪🇺 Finanțare: Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Programul Operațional Capital Uman (POCU) Axa prioritară 6- Educație și competențe
📌 Construirea prioritară de facilități de acces pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces facil, dispozitive speciale) în instituții publice (dispensarul medical).
🇪🇺 Finanțare: Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Axa prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
📌 Din cauza unui nivel scăzut al veniturilor tinerelor familii considerăm oportună demararea unui program de interes local pentru gravide și nou-născuți, în primele 1000 de zile de viață, cu monitorizare medicală și susținere cu resursele necesare pentru o nutriție și o siguranță asigurate mamei și copilului (kitul pentru nou-născuți).
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
📌 La nivel national ne confruntăm cu o creștere a numărului de afecțiuni respiratorii la copii, locomotorii (permanente sau ca urmare a unor intervenții chirurgicale) din diverse cauze. Atât mediul natural, factorii de climă, cât și posibilitățile de tratament cu resurse minerale existente în Băile Govora sunt tot atâtea condiții bune pentru reînfiinţarea sanatoriului de copii la Băile Govora , cu program educativ inclus (transferul notelor, materiilor)
Finanțare: Programul Operațional Regional (POR)- Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1 Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitaţile in ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovand incluziunea sociala prin imbunataţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Prioritatea de investiții 8.1. A- Ambulatorii (50% FEADR, 48% buget de stat, 2% solicitant)
8.3. B- Persoane cu dizabilități (85% FEADR, 13% buget de
stat, 2% solicitant)
8.3. C- Grup vulnerabil copii (85% FEADR, 13% buget de
stat, 2% solicitant)
Programul Operațional Capital Uman (POCU)- Axa prioritară Prioritatea de investiții 9 iv – Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenservicii sociale de interes general (85% fonduri europene, 15% buget de stat).
Atunci când o comunitate visează și muncește împreună, poate construi acea lume decentă în care vrem toți să trăim!❤️💛💙
Prof.dr . Ramona  Chiriţă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *